Van stichting naar vereniging
Begin 2000 is de stichting “Fiets Vrienden Lauwersland Burum” opgericht. Het doel was in eerste instantie om eens per jaar een recreatieve fietsvierdaagse te organiseren in het Lauwersland gebied. Na drie jaar een fietsvierdaagse te hebben georganiseerd bleek dat de animo zo toenam dat het met drie bestuursleden en een aantal vrijwilligers eigenlijk niet meer mogelijk was om zo door te gaan.

Tijdens een evaluatiegesprek na de vierdaagse was iedereen het er over eens dat er iets moest gebeuren om dit evenement goed te blijven organiseren.  Als stichting waren we al lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Als lid bij een vereniging welke is aangesloten bij de NTFU kun je van de voordelen genieten, maar als stichting gaat dit niet op, ook niet voor de bestuursleden. De beste optie was om de stichting op te heffen en de vereniging “Fiets Vrienden Lauwersland Burum” op te richten.

Op 31 oktober 2002 is de vereniging opgericht.

Het doel van de vereniging:
De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van het recreatieve toerfietsen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het ondersteunen van het toerfietsen in verenigingsverband Lid te zijn van de NTFU
  • Deel te nemen aan fietsevenementen
  • Zelf fietsevenementen te organiseren
  • Samen te werken met organisaties die hetzelfde doel beogen
  • Het maken van promotie voor het toerfietsen
  • Activiteiten voor eigen leden en fietsvrienden organiseren

Wat heeft de vereniging u te bieden:
NTFU voordelen (naast NTFU lid bent u ook fietsvriend):

Jaarlijks een NTFU lidmaatschapskaart

  • Korting op inschrijfgeld bij fietsevenementen in geheel Nederland, die onder auspisiën van de NTFU worden georganiseerd
  • Fietsverzekering (geldt alleen met toerfietsen)
  • Toerfiets Evenementen Programma (TEP)
  • Fiets Sport Magazine (FSM) 6x per jaar

Fietsvriend voordelen:
– Minder kosten
– Korting op inschrijfgeld alleen bij eigen fietsevenementen
– Een fietsvriend heeft dezelfde rechten en plichten bij de vereniging

En verder:
– Georganiseerde fietsevenementen
– Gezelligheidstochten
– Het clubgevoel

Voor meer informatie: mail naar Jetze of Nelleke via info@fietsvriendenlauwersland.nl

Nieuwsbrief

Hoofdsponsoren